วิธีเลือกหมายเลขทะเบียนรถ

  1. แปลงค่าหมวดตัวอักษร 2 ตัวด้านหน้า แล้วนำมาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง (รวมทั้งเลขหมวดใหม่ที่มีตัวเลขนำหน้า)
  2. ได้ผลรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32 , 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50 และอื่นๆ
  3. ควรหลีกเลี่ยงหมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันอาทิตย์ ไม่ควรมีเลข 6 และ ไม่ควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
  4. หากหลีกเลี่ยง หมวดตัวอักษรกาลกิณีและเลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก ทะเบียนสวย หมายเลขทะเบียนรถ

ตัวอย่าง หมายเลขทะเบียน 3กก 343

ก ด ถ ท ภ ฤ = 1

ข บ ป ง ช = 2

ต ฑ ฒ ฆ = 3

ค ธ ร ญ ษ = 4

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5

จ ล ว อ = 6

ซ ศ ส = 7

ย ผ ฝ พ ฟ = 8

ฏ ฐ = 9

กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ

- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

- เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 40, 44, 69, 79 เลขและอักษรกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

เกิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )

เกิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดวันพุธกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )

เกิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ )

หมายเหตุ : เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)