ซุปเปอร์ป้ายทะเบียน

เลขทะเบียนทุกเลขถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ออกโดยกรมขนส่งทางบก สามารถสลับใส่ได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงและรถที่มีป้ายอยู่แล้ว ใช้เวลาการขอสลับเลขต่อนายทะเบียนเพียง 1-3 วัน(ขึ้นอยู่กับเขตที่รถจดทะเบียนอยู่) หากต้องการสลับด่วน ภายในวันเดียว(รายละเอียดโทรคุยกัน) รับซื้อ-ขาย ทะเบียนสวย หมายเลขทะเบียนป้ายขาวดำ ป้ายกราฟฟิค ทุกเลข รับซื้อ ทะเบียนสวย รถตู้ รถกระบะ(เลขVIP)

ทะเบียนสวย

เลขทะเบียน VIP ป้ายกราฟฟิค

ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนVIPป้ายขาว-ดำ (เลข2หลัก)

 • 2ขข 10

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท หมวดคู่
 • 8กธ 10

  กรุงเทพมหานคร
  120,000 บาท ผลรวม14
 • 5กฉ 12

  กรุงเทพมหานคร
  108,000 บาท ผลรวม14
 • 5กฬ 12

  กรุงเทพมหานคร
  109,000 บาท ผลรวม14
 • 8กฉ 12

  กรุงเทพมหานคร
  95,000 บาท
 • 8กช 12

  กรุงเทพมหานคร
  109,000 บาท ผลรวม14
 • 1ขฒ 13

  กรุงเทพมหานคร
  55,000 บาท
 • 4ขง 13

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 8กส 13

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • 8กว 14

  กรุงเทพมหานคร
  98,000 บาท ผลรวม 20
 • 9กฌ 14

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท ผลรวม20
 • 3ขญ 16

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท
 • 4ขศ 16

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท ผลรวม20
 • 5กฆ 16

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • 3ขญ 17

  กรุงเทพมหานคร
  68,000 บาท
 • 8กถ 19

  กรุงเทพมหานคร
  119,000 บาท ผลรวม20
 • 1ขผ 20

  กรุงเทพมหานคร
  38,000 บาท
 • 1ขพ 20

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 8กฬ 20

  กรุงเทพมหานคร
  40,000 บาท
 • 3ขธ 21

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท
 • 4ขส 21

  กรุงเทพมหานคร
  59,000 บาท
 • พจ 24

  กรุงเทพมหานคร
  990,000 บาท พจ
 • 3ขภ 25

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท
 • 4ขพ 25

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท
 • 4กศ 27

  กรุงเทพมหานคร
  79,000 บาท
 • 1ขข 29

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท หมวดคู่
 • งพ 29

  กรุงเทพมหานคร
  215,000 บาท
 • 9กฒ 30

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • ฎน 30

  กรุงเทพมหานคร
  98,000 บาท
 • 1ขท 31

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 3ขง 31

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • 4ขว 31

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • 1ขข 32

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท หมวดคู่
 • 4ขท 32

  กรุงเทพมหานคร
  79,000 บาท
 • 5กก 34

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท ผลรวม14
 • 8กณ 34

  กรุงเทพมหานคร
  38,000 บาท
 • ญผ 36

  กรุงเทพมหานคร
  275,000 บาท
 • 3ขจ 37

  กรุงเทพมหานคร
  37,000 บาท
 • ฉข 38

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • วย 38

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • ษม 38

  กรุงเทพมหานคร
  105,000 บาท ผลรวม20
 • ขฉ 39

  กรุงเทพมหานคร
  179,999 บาท ผลรวม 19
 • วห 39

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท ผลรวม23
 • 4ขน 40

  กรุงเทพมหานคร
  50,000 บาท ผลรวม15
 • ชจ 40

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท
 • ญย 40

  กรุงเทพมหานคร
  95,000 บาท
 • 1ขฐ 41

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท
 • ษค 43

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท ผลรวม15
 • ฌช 46

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 6กก 47

  กรุงเทพมหานคร
  47,000 บาท ผลรวม19
 • ธล 49

  กรุงเทพมหานคร
  119,000 บาท ผลรวม23
 • พข 49

  กรุงเทพมหานคร
  119,000 บาท ผลรวม23
 • กษ 50

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท
 • 8กม 56

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท
 • 9กฉ 56

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท
 • 3ขต 57

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท ผลรวม20
 • 1ขด 60

  กรุงเทพมหานคร
  35,000 บาท
 • พษ 60

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท พิเศษ
 • 1ขข 61

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท หมวดคู่
 • 8กฉ 61

  กรุงเทพมหานคร
  39,000 บาท
 • ฐง 64

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท
 • 1กท 70

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท กท
 • 1ขบ 70

  กรุงเทพมหานคร
  37,000 บาท
 • 2ขส 70

  กรุงเทพมหานคร
  37,000 บาท
 • 9กง 70

  กรุงเทพมหานคร
  39,999 บาท ผลรวม19
 • 9กฮ 70

  กรุงเทพมหานคร
  37,000 บาท
 • ฐบ 70

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 4ขฮ 71

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท ผลรวม19
 • พท 72

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • พฮ 72

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • 2ขศ 73

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • พจ 76

  กรุงเทพมหานคร
  95,000 บาท พจ
 • ภอ 79

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท ผลรวม23
 • 1กณ 80

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท ผลรวม15
 • 4กท 80

  กรุงเทพมหานคร
  59,000 บาท กทผลรวม14
 • 7กฆ 80

  กรุงเทพมหานคร
  55,000 บาท ผลรวม19
 • จท 82

  กรุงเทพมหานคร
  95,000 บาท
 • วง 82

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • ขห 85

  กรุงเทพมหานคร
  125,000 บาท ผลรวม20
 • วฉ 85

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท ผลรวม24
 • จจ 89

  กรุงเทพมหานคร
  1,999,000 บาท หมวดคู่
 • ฉบ 91

  กรุงเทพมหานคร
  135,000 บาท
 • พย 93

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนVIPป้ายขาว-ดำ (เลข3หลัก)

 • 3กก 100

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท ผลรวม6
 • ฎห 100

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท
 • พจ 101

  กรุงเทพมหานคร
  101,000 บาท
 • ษษ 110

  กรุงเทพมหานคร
  125,000 บาท หมวดคู่
 • ฌฌ 119

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท หมวดคู่
 • สส 161

  กรุงเทพมหานคร
  189,000 บาท หมวดคู่ สส
 • พท 181

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท ผลรวม19
 • พจ 195

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท
 • ภธ 195

  กรุงเทพมหานคร
  155,000 บาท ผลรวม20
 • สว 195

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท
 • ฐน 198

  กรุงเทพมหานคร
  98,000 บาท ผลรวม32
 • 7กก 200

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท หมวดคู่
 • 8กศ 200

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • กท 234

  กรุงเทพมหานคร
  309,000 บาท กท
 • กบ 234

  กรุงเทพมหานคร
  349,000 บาท กบ
 • 2กว 250

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • ชถ 299

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท ผลรวม23
 • 4ขข 300

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท หมวดคู่
 • จพ 300

  กรุงเทพมหานคร
  79,000 บาท
 • สฎ 369

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 9กษ 400

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • พน 400

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • พร 400

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท พร
 • สส 411

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท ผลรวม20
 • ฆถ 414

  กรุงเทพมหานคร
  59,000 บาท
 • สม 424

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • ษง 455

  กรุงเทพมหานคร
  75,000 บาท ผลรวม20
 • ชธ 565

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • พษ 565

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 1ขร 600

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • 5ขท 600

  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท ผลรวม14
 • จย 600

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • พน 600

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท ผลรวม19
 • 5ขด 601

  กรุงเทพมหานคร
  25,000 บาท ผลรวม15
 • ษฉ 656

  กรุงเทพมหานคร
  95,000 บาท
 • พบ 669

  กรุงเทพมหานคร
  109,000 บาท พบ
 • ฉฉ 686

  กรุงเทพมหานคร
  186,000 บาท หมวดคู่
 • 1ขข 700

  กรุงเทพมหานคร
  70,000 บาท หมวดคู่
 • 1ขถ 700

  กรุงเทพมหานคร
  33,000 บาท
 • 5ขข 700

  กรุงเทพมหานคร
  59,000 บาท หมวดคู่
 • พง 700

  กรุงเทพมหานคร
  125,000 บาท พง
 • วก 700

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท ผลรวม14
 • พจ 765

  กรุงเทพมหานคร
  76,500 บาท พจ ผลรวม32
 • ฉร 800

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท
 • ฌจ 818

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท
 • 1ขญ 838

  กรุงเทพมหานคร
  35,000 บาท
 • ฌฟ 848

  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • ฌฬ 848

  กรุงเทพมหานคร
  44,000 บาท
 • ญอ 848

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • ธข 878

  กรุงเทพมหานคร
  59,999 บาท
 • 8กฐ 880

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • ฆฉ 909

  กรุงเทพมหานคร
  79,000 บาท
 • ธย 909

  กรุงเทพมหานคร
  90,900 บาท
 • วบ 929

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • 7กง 955

  กรุงเทพมหานคร
  75,000 บาท
 • 4กก 969

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท หมวดคู่
 • 1ขข 996

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท หมวดคู่
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนVIPป้ายขาว-ดำ (เลข4หลัก)

 • XX 1168

  กรุงเทพมหานคร
  218,000 บาท หมวดคู่
 • วว 1275

  กรุงเทพมหานคร
  180,000 บาท หมวดคู่
 • ภฉ 1500

  กรุงเทพมหานคร
  29,900 บาท
 • ขข 1599

  กรุงเทพมหานคร
  259,000 บาท หมวดคู่
 • ชช 1599

  กรุงเทพมหานคร
  259,000 บาท หมวดคู่
 • ฎฎ 1668

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท หมวดคู่
 • ฎถ 2456

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท ผลรวม23
 • ภง 2456

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท ผลรวม20
 • 5ขง 2999

  กรุงเทพมหานคร
  29,999 บาท
 • กว 3232

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • ศฐ 3233

  กรุงเทพมหานคร
  69,999 บาท เศรษฐี
 • สน 4289

  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท
 • 5ขฉ 4321

  กรุงเทพมหานคร
  29,999 บาท
 • ษข 4433

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท
 • ฉล 5252

  กรุงเทพมหานคร
  52,000 บาท
 • พง 5559

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • ภฐ 5559

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • วค 5559

  กรุงเทพมหานคร
  109,000 บาท
 • 1ขจ 5595

  กรุงเทพมหานคร
  42,000 บาท
 • ฉฉ 5595

  กรุงเทพมหานคร
  119,500 บาท หมวดคู่
 • ฐษ 6395

  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท ผลรวม36
 • ฐฐ 8885

  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท หมวดคู่
 • 4ขม 9199

  กรุงเทพมหานคร
  29,999 บาท
 • 3ขง 9399

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • ฎณ 9399

  กรุงเทพมหานคร
  59,999 บาท
 • พต 9699

  กรุงเทพมหานคร
  96,000 บาท ผลรวม44
 • สว 9699

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท ผลรวม46
 • ษอ 9939

  กรุงเทพมหานคร
  69,999 บาท ผลรวม40
 • 4ขท 9990

  กรุงเทพมหานคร
  35,000 บาท
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนสวย ราคาถูกกว่าใคร ฟรีค่าสลับ

 • 2ขศ 73

  กรุงเทพมหานคร
  25,000 บาท
 • 2กว 250

  กรุงเทพมหานคร
  25,000 บาท
 • 5ขด 601

  กรุงเทพมหานคร
  15,900 บาท ผลรวม15
 • 3ขบ 5195

  กรุงเทพมหานคร
  9,900 บาท
 • 3ขฒ 8284

  กรุงเทพมหานคร
  9,900 บาท
 • 3ขณ 8368

  กรุงเทพมหานคร
  9,900 บาท
 • 3ขณ 8384

  กรุงเทพมหานคร
  9,900 บาท
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนสวย หมวดคู่ XX

 • 2ขข 10

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท
 • 1ขข 29

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท
 • 1ขข 32

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 6กก 47

  กรุงเทพมหานคร
  47,000 บาท ผลรวม19
 • 1ขข 61

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • จจ 89

  กรุงเทพมหานคร
  1,999,000 บาท
 • 3กก 100

  กรุงเทพมหานคร
  149,000 บาท ผลรวม6
 • ษษ 110

  กรุงเทพมหานคร
  125,000 บาท
 • ฌฌ 119

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท
 • สส 161

  กรุงเทพมหานคร
  189,000 บาท
 • 7กก 200

  กรุงเทพมหานคร
  65,000 บาท
 • 4ขข 300

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • สส 411

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท ผลรวม20
 • ฉฉ 686

  กรุงเทพมหานคร
  186,000 บาท
 • 1ขข 700

  กรุงเทพมหานคร
  70,000 บาท
 • 5ขข 700

  กรุงเทพมหานคร
  59,000 บาท
 • 4กก 969

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • 1ขข 996

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • xx 1168

  กรุงเทพมหานคร
  218,000 บาท
 • วว 1275

  กรุงเทพมหานคร
  180,000 บาท
 • ขข 1599

  กรุงเทพมหานคร
  259,000 บาท
 • ชช 1599

  กรุงเทพมหานคร
  259,000 บาท
 • ฏฏ 1668

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท
 • ฉฉ 5595

  กรุงเทพมหานคร
  119,500 บาท
 • ฐฐ 8885

  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนสวย รถตู้ป้ายฟ้า

 • ฬล 5

  กรุงเทพมหานคร
  299,000 บาท
 • นต 8

  กรุงเทพมหานคร
  450,000 บาท
 • นย 8

  กรุงเทพมหานคร
  480,000 บาท
 • 1นง 17

  กรุงเทพมหานคร
  45,000 บาท
 • นบ 55

  กรุงเทพมหานคร
  215,000 บาท
 • ฬจ 55

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท
 • ฮบ 68

  กรุงเทพมหานคร
  68,000 บาท
 • ฬท 69

  กรุงเทพมหานคร
  150,000 บาท
 • ฬร 72

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท
 • นน 81

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท ผลรวม19
 • นน 86

  กรุงเทพมหานคร
  168,000 บาท ผลรวม24
 • ฬน 88

  กรุงเทพมหานคร
  380,000 บาท
 • 1นง 96

  กรุงเทพมหานคร
  48,000 บาท ผลรวม23
 • นอ 98

  กรุงเทพมหานคร
  128,000 บาท
 • นต 99

  กรุงเทพมหานคร
  345,000 บาท
 • ฬว 99

  กรุงเทพมหานคร
  349,000 บาท
 • นก 100

  กรุงเทพมหานคร
  100,000 บาท นก
 • นม 100

  กรุงเทพมหานคร
  159,000 บาท นม
 • นก 111

  กรุงเทพมหานคร
  375,000 บาท ผลรวม9
 • นพ 123

  กรุงเทพมหานคร
  188,000 บาท ผลรวม19
 • 1นง 300

  กรุงเทพมหานคร
  28,000 บาท
 • ฬฬ 369

  กรุงเทพมหานคร
  289,000 บาท หมวดคู่
 • 1นจ 400

  กรุงเทพมหานคร
  25,000 บาท
 • ฬร 456

  กรุงเทพมหานคร
  389,000 บาท ผลรวม24
 • นล 555

  กรุงเทพมหานคร
  525,000 บาท
 • ฬย 555

  กรุงเทพมหานคร
  515,000 บาท
 • ฬต 789

  กรุงเทพมหานคร
  289,000 บาท มังกร รวม32
 • ฮภ 888

  กรุงเทพมหานคร
  680,000 บาท
 • ฮภ 911

  กรุงเทพมหานคร
  109,000 บาท
 • ฮฐ 929

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท
 • ฮล 929

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท
 • อษ 1188

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท
 • อท 1818

  กรุงเทพมหานคร
  99,000 บาท
 • ฬล 2999

  กรุงเทพมหานคร
  69,000 บาท
 • ฮย 3993

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท
 • นน 4289

  กรุงเทพมหานคร
  289,000 บาท หมวดคุ่
 • ฬฬ 4289

  กรุงเทพมหานคร
  269,000 บาท หมวดคู่
 • 1นฉ 4666

  กรุงเทพมหานคร
  19,000 บาท
 • ฮย 8080

  กรุงเทพมหานคร
  50,000 บาท
 • ฮค 8181

  กรุงเทพมหานคร
  75,000 บาท
 • นย 8999

  กรุงเทพมหานคร
  118,000 บาท
 • ฮร 9000

  กรุงเทพมหานคร
  88,000 บาท
 • ฮษ 9998

  กรุงเทพมหานคร
  158,000 บาท ผลรวม44
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนสวย รถกระบะป้ายเขียว

 • บบ 1

  กรุงเทพมหานคร
  1,200,000 บาท ผลรวม5
 • ยอ 9

  กรุงเทพมหานคร
  199,000 บาท ผลรวม23
 • 1ฒฒ 10

  กรุงเทพมหานคร
  49,000 บาท หมวดคู่
 • 3ฒย 42

  กรุงเทพมหานคร
  12,900 บาท ผลรวม20
 • ฒฒ 69

  กรุงเทพมหานคร
  319,000 บาท
 • บบ 69

  กรุงเทพมหานคร
  349,000 บาท ผลรวม19
 • บบ 89

  กรุงเทพมหานคร
  189,000 บาท หมวดคู่
 • 3ฒว 93

  กรุงเทพมหานคร
  13,900 บาท ผลรวม24
 • 3ฒร 400

  กรุงเทพมหานคร
  9,900 บาท ผลรวม14
 • ถฉ 555

  กรุงเทพมหานคร
  89,000 บาท
 • ยร 666

  กรุงเทพมหานคร
  75,000 บาท
 • ฒท 777

  กรุงเทพมหานคร
  75,000 บาท
 • 2ฒภ 1000

  กรุงเทพมหานคร
  5,900 บาท ป้ายกราฟฟิค
 • 2ฒภ 2244

  กรุงเทพมหานคร
  6,900 บาท ป้ายกราฟฟิค
 • ตช 3333

  กรุงเทพมหานคร
  129,000 บาท
 • 1ฒฒ 4664

  กรุงเทพมหานคร
  15,000 บาท หมวดคู่
 • 1ฒฒ 5522

  กรุงเทพมหานคร
  19,000 บาท หมวดคู่
 • ตธ 5555

  กรุงเทพมหานคร
  195,000 บาท
 • ปจ 6666

  กรุงเทพมหานคร
  145,000 บาท ผลรวม32
ทะเบียนสวย

เลขทะเบียนสวยรถมอเตอร์ไซด์ VIP

ดูเลขทะเบียนสวยรถมอเตอร์ไซด์ VIP ทั้งหมด